Присадки за масла

Присадки

Както е известно, качеството на смазочните материали, и маслата в частност, може да бъде подобрено по два начина: подобряване на свойствата на базовите масла и легиране на смазочните масла с добавки (присадки). Присадките - това са синтетични съединения. Основна характеристика на всяко смазочно масло са неговите мазилни свойства. Подобряването на мазилните свойства на маслата и същевременно намаляването на триенето и износването в работещите механизми може да се постигне чрез легиране на маслата с противоизносни, противотриещи, антиокислителни присадки, модификатори на триенето и инхибитори на корозията. Сред основните присадки, влизащи в състава на съвременните многофункционални пакети, се открояват също миещите присадки (детергенти, дисперсанти), присадки за лепливост и присадките понижаващи температурата на "замръзване" на маслото.

Противоизносни и противотриещи присадки
Противоизносните и противотриещи присадки формират защитния слой на металическите части, вследствие на разлагането на активни съединения и тяхното последващо реагиране с метала. Противоизносните присадки работят добре при умерени температурни режими и налягания, докато противотриещите присадки функционират по-добре в екстремални условия.
Молибденовият дисулфид и графитът са особени видове противоизносни присадки, известни на Запад като "anti-seize" присадки. Те формират защитния слой на металните части, покривайки ги с графит или молибденов сулфид. Такива типове присадки работят независимо от температурата и налягането
Типичните области на приложение на противоизносните присадки са моторните масла, трансмисионните масла, тракторните хидравлични течности. Противотриещите присадки обикновено се употребяват в трансмисионните масла, приборните масла, течностите за обработка на метали и някои хидравлични течности.

Модификатори на триенето

Модификаторите на триене са присадки за смазочни материали, които се смесват с базовото масло, усилват природните свойства на маслото и намаляват триенето. Модификаторите на триенето намаляват износването и шума.
Типичните области на приложение включват моторните масла, трансмисионните масла за автоматични скоростни кутии (ATF), течности за обработка на металите и тракторни хидравлични течности.

Антиокислителни присадки
Антиокислителните присадки, известни също като инхибитори на окислението, подтискат окислението на маслата, като химически преобразуват продуктите на окислението в неактивни съединения. Освен това, някои окислителни инхибитори взаимодействат със свободните каталитически метали (преди всичко с медта и желязото), за да предотвратят тяхното участие в процеса на окисление. Почти всички съвремени смазочни материали съдържат антиокислителни присадки в различни концентрации.
Област на приложение: смазочни масла за тежки експлоатационни условия, дизелови и бензинови двигатели, които работят при високи температури и налягания, и изискват голяма концентрация на антиокислители, отколкото другите смазочни материали.

Инхибитори на корозия
Ръждясването и корозията са резултат от разяждането на металните повърхности от кислорода и киселинните продукти, което особено се ускорява в присъствието на вода и отлагания. Инхибиторите на корозия неутрализират киселината с образуване на защитен филм. Тези инхибитори трябва да действат в смазката и на повърхностите над течния слой.
Областта на приложение включва моторни масла, течности за обработка на металите и консистентните смазки.

Дисперсанти
Целта на тази присадка се състои в това, да предотвратява образуването или да разлага вече образувани вредни продукти вътре в маслата. По такъв начин, дисперсантите неутрализират вредното влияние на тези продукти. Вредни продукти -това са различни замърсявания, вода, гориво, частици метал и продукти на деградацията на самото масло: шлам, лакови отлагания, продукти на окислението.
Област на приложение на дисперсантите - масла за дизелни и бензинови двигатели, трансмисионни масла.

Детергенти
Детергентите са предназначени за измиване и неутрализация на вредните продукти. Освен това, детергентите формират защитен слой върху металните повърхности, за да предотвратят образуването на лакови отлагания и нагар. В двигателите те могат да намалят количеството на киселинните продукти на окислението. В качеството на основа за детергенти се използват такива метали като барий, калций, магнезий и натрий.
Област на приложение на детергентите - масла за дизелови и бензинови двигатели и трансмисионни масла.

Депресанти
Точката на замръзване - това е най-ниската температура, при която маслото все още ще тече. За да може маслото да запази своята консистенция при ниски температури, в него се добавят депресанти. Тези присадки предотвратяват образуването на кристалите на парафина при ниски температури. За много рецептури, в частност тези, които съдържат модификатори на лепливост, въвеждането на депресанти не е необходимо, тъй като и другите присадки имат свойството да понижават точката на замръзване.
Област на приложение: моторни масла, трансмисионни масла за автоматични скоростни кутии (ATF), течности за обработка на метали, тракторни масла, хидравлични течности и течности за промиване на двигатели.

Модификатор на лепливостта

Минералните смазочни материали имат тенденция да губят своята смазочна способност при високи температури заради загубата на лепливост. Модификаторите на лепливост се влагат в маслото, за да се съхрани удовлетворителна смазочна способност при по-високи температури. При ниски температури преобладават лепливите характеристики на базовата основа, докато при високите температури, модификаторът на лепливост поддържа лепливостта на нужното равнище.
В допълнение към изброените видове присадки има и множество други, които влияят на една или друга характеристика на маслото.

 

Източник: Форум на Фиат