Накратко за моторните масла

Моторното масло има следните функции:

1. Да смазва – да намалява триенето и съответно износването;
2. Да охлажда – да изнася излишната топлинна енергия от двигателя;
3. Да предпазва – да предотвратява корозията;
4. Да почиства – да елиминира течните и твърди замърсители

Във връзка с всички тези функции съвременните моторни масла не са просто петролни
продукти, а сложни многокомпонентни системи. Основните им компоненти са базови
масла (минерални, синтетични и хидрокрекингови в различни съотношения) и присадки с
различни функции. Присадките на някои съвременни моторни масла могат да достигнат
до 40% от масата им.

Предвид голямото разнообразие на моторни масла, предлагани на пазара, избора им
става нелека задача за потребителя.

Правила, които трябва да следваме при избора на моторно масло:
1. Експлоатационните характеристики на маслото трябва да се съобразят с
препоръките на конструктора – обикновено в ръководствата за експлоатация на
съответната техника са упоменати нужните вискозитетни класове и
спецификации.
2. Вискозитетът има значение, както за доброто функциониране на машините, така
и за разхода на гориво. Универсална класификация на вискозитета на моторните
масла е тази на SAE (Sociеty of Avtomotive Engineers). При избора на вискозитет
на маслото трябва да се вземе предвид и диапазона от температури на околната
среда, при които двигателя работи. За почти всички съвременни машини,
работещи на открито се препоръчват всесезонни масла.
3. Особено внимание трябва да се обърне на спецификациите, препоръчани от
конструктора. Основни системи от спецификации тези на API (American Petroleum
Institute) в САЩ и ACEA (Association des Constructeurs Européens d'Automobiles) в
Европа, ILSAC (International Lubricant Standartisation and Approval committee) в
САЩ и Япония. Освен глобалните спецификации на тези организации, някои
производители на двигетели, като Mercedes-Benz, MAN, VW, Volvo, Porsche,
Scania, Caterpillar и др., поставят алтернативни или допълнителни изисквания
към маслата. Тези изисквания се оформят в спецификации. Обикновено тези
производителите правят и официални тестове на определени масла, за което
издават специални хомологации.
4. Условията, при които се експлоатира техниката са от висока важност за
добрата практика при мазането им. Трябва да се вземат предвид работния
режим (продължителност на работата, обороти, работа на място),
температурата, замърсяванията, наличието на вода и др.
Освен подбора, важен въпрос е и правилната експлоатация на маслата.

Ето някои съвети, свързани с добрата практика на употреба на маслата:
1. Свежите масла трябва да бъдат предпазвани от овлажняване и замърсяване.
2. При замяната на маслата трябва да се съблюдава стриктна хигиена – това е
една предпоставка за избягване на замърсяванията.
3. Филтрите трябва да се заменят съобразно препоръките на конструктора и
условията на експлоатация на двигателя.
4. Препоръчителен е проактивен контрол чрез анализи (полеви и лабораторни) на
маслата по време на експлоатацията. Това води до по-ранно откриване на
повреди по двигателя, преди те да са довли до необратими последици.

Друг важен въпрос, свързан с експлоатацията на моторните масла е техния
междусменен пробег.

По този въпрос трябва да се знае следното:
1. Препоръката за пробега на маслата се дава от конструктора на съответния
двигател.
2. Важно е да се създадат необходимите документи, така че да бъде интервала
между две смени на маслото да не бъде необосновано удължаван.
3. Удължаването на междусменния пробег на маслата трябва да става
задължително под аналитичен контрол.
4. Независимо от спазването на препоръките на конструктора, добре е маслото
регулярно да се подлага на анализи.
5. Поради факта, че маслата, поставени в двигателя, са подложени на усилено
стареене, важно е да се спазват инструкциите на конструктора и по
отношение на времето, от последната смяна на маслото – повечето
конструктори препоръчват замяна всяка година, независимо от изминатите
километри (изработените моточасове).

Източник:


КАППА ЕООД © - http://www.kappa-bg.com/motoroil.pdf
(02) 955 93 35, 439 93 33, 0700 10 505