Какво прави моторното масло? Видео.

Интересно видео за това какво прави моторното масло. Много ясно се вижда разликата между добрите и лошите моторни масла. Едните са с лош вискозитет и не предпазват. Другите масла дори и при 140 градуса продължават да пазаят двигателя.