Какво не знаем за моторните масла?

Най-важната задача на маслото е да смазва извършващите движения елементи на двигателя, за да се понижи вътрешното триене и разхода на гориво. Освен това маслото предпазва двигателя от вътрешно корозиране, образуване на утечки и отлагания, да подобрява студеното запалване, като запази износването на двигателя, както и да охлажда движещите се елементи на мотора. Свойствата на двигателното масло се определя от двете му съставни компоненти: основно масло и химически присадки. Основното масло храктеризира и неговия изглед, т.е. дали е минерално, синтетика или полусинтетика. Крайната суровина и на двата типа е нефта, но при синтетиката основните свойства може да бъдат контролирани при процеса на получаване, което го прави много по-предпочитано от минералните. Третата важна група основни масла е смесица от двете в дадено съотношение. За модерните високо натоварени мотори, всички производители на моторни превозни средства съветват да се използват синтетични или полусинтетични двигателни масла.

Най-основната съставка на едно масло са присадките, които са допълнение без което не може основното масло.  Чрез присадката се допълват липсващите свойства на маслото, когато те липсват производителите го подобряват с различни добавки. Често добавъчните вещества придават напълно нови отличителни белези на двигателното масло и са от особенна важност за работата на машината, защото не разрешава появяването на лак и въглеродни наслоявания при завишени температури, освен това попиват замърсяванията, като от тях зависи годност на маслото да понижи триенето на детайлите и др.

На бордерото на всяко двигателно масло има букви, числа и указания, които за повечето водачи, пък и търговци на масла не значат нищо. Всички марки имат технически характеристики и лицензи, дадени от Световните стандартизационни системи, които трябва да могат бъдат разгадавани от потребителите. Познанията ще дадат на всеки водач да направи по-добър избор на двигателното масло според това какъв е модела на мотора - бензин или дизел - според сезона и атмосферните промени в населеното място. Имайте пред вид, че когато намерите две масла с еднакви свойства, за един и същ модел двигател и за един и същ климат, можем да намерите големи различия в експлоатацията им. За да бъдат двигателните масла реално окачествени при употреба и експлоатация, специални технически институти са изградили стандартизация класификации, по които потребителите да се ориентират най-добре. Такива са:

S.A.E. (САЩ - Сдружение на автомобилните инженери), A.P.I. (Американски институт за петрол), A.C.E.A. (Асоциация на европейските конструктори на автомобили), ССМС (Спецификации на автомобилни производители).

Специфицирането по стандарта на  S.A.E. окачествява двигателните масла според промяната им при различни температурни разлики и указва техния вискозитет. Вискозитета е  свойството на маслото да се отича, примерно водата има нисък вискозитет, а медът е с висок. Следствие на това, ако маслото е с голям вискозитет, т.е. е по-гъсто, то има трудности при движението си и при запазването на механичните детайли от изхабяване, отличителен недостатък при запалване на мотора през зимните месеци. Ако пък е твърде рядко или с нисък вискозитет, то бързо се разтича и по този начин мотора става незащитен. Именно затова маслото за смазване с висок вискозитет и не е твърде рядко, когато бъде нагрято през летните месеци, а през зимата не се сгъстява и се движи в мотора, като така го предпазва, дори и през най-студените зимни сутрини.

Следва продължение на темата моторни масла...