Кога да доливаме или сменяме маслото?

При употребата на моторните превозни средства маслото в мотора постепенно се свършва  - дадено количество се изпарява, изгаря - и затова е необходимо да се проверява нивото му редовно. Специалистите съветват да се извършва редовен контрол на нивото на двигателното масло в картера и да не се чака известяването на червения диод на таблото.

Ако при замерване нивото, то е под необходимия минимум, а са минати примерно по-малко от 5000 километра, а разходът на маслото е покачен, това не е нормално, следователно трябва да се долее и непременно да се направи оглед за причината за големия разход. Ако маслото е под необходимия минимум и сте минали между 5000-20 000 километра, то това е нормално, така, че само се долива. При изминати между 10 000 и 20 000 километра, маслото подлежи на смяна, иначе има риск да повредите мотора си. Невинаги обаче смяната на маслото трябва да става след 10 000-20 000 км. Защото при екстремни условия на шофиране, след продължителни задръствания, постоянни пътувания при пълен товар и внезапни спирания и потегляния, двигателното масло е изложено на силен натиск и в такива моменти срокът му за подмяна трябва да бъде намален.

Често водачите на автомобили избират да подменят маслото си, когато цветът му се промени и стане тъмен, което е правилно, но невинаги тъмният цвят е показател за старо масло, това е така защото то прочиства детайлите на мотора. Необходимо е да прочетете на бордерото, залепено от монтьорите при последната подмяна на маслото, на колко километри е подменяно и според състоянието да прецените. Ако допълвате масло с различен вискозитет, примерно, ако се долее SAE 10W30, а в резервоара има SAE 15W40, това няма да навреди. Накратко, ще имаме масло с междинни свойства, дори и марките на двете да са различни, това също не е грешно.

Специалистите съветват, че не е хубаво да се смесват минерални със синтетични двигателни масла, защото двата типа имат много различни качества. Естествено, маслото,чието количество е по-голямо ще преобладава. Не трябва да се смесват масла, предвидени за два различни модела мотори - бензинови и дизелови.

Да не забравим, че антифриза е основна част в поддръжката на мотора, то трябва да се знаете, че е препоръчително да заредите автомобила си с антифриз не само през зимните месеци, а и през летните, защото той покачва и нивото на кипене на съставките и по този начин се предотвратява явяването на проблеми, касаещи прегряването, а така се смазва и водната помпа.