Често задавани въпроси за моторните масла

1. По какво можем да различим синтетичното от минералното масло?

Маслата произведени по синтетичен методи се изработват от химични съставки, които се базират на сложни химични методи и обезпечават по-добри експлоатационни величини при трудни условия, като неразделна част е температурата, налягането или действащата енергия, докато минералните смазочни продукти се произвеждат от химични компноненти, налични в суровия нефт, които се отделят при дестилиране в рафинериите.

2. Какво да разбираме под вискозитет?

Това е флуид, които притежава сравнително достатъчна надежност срещу изтичане, като може да се определи, като вискозна. Високо качествените масленни продукти съхраняват надежден вискозитет  при различни амплитудни разлики и условия на ползване за по-дълъг период от време.

 

3. Масло удачно за всички сезони

 Маслата, които могат да съхраняват свойствата си при различни температурни разлики се назовават масла за всички сезони. Те са видни от две цифри. Първото е след като се изписва W и указва вискозитета на маслото при по-малки температури. Втората по-голяма цифра определя вискозитета на маслото при по-голяма температура.  Маслото за всички сезони съкращава до минимум различията във вискозитетите при смяна в амплитудите.

4. Какво представляват добавките и защо са необходими?

Добавките са химически вещества, които при прибавянето им към базисните масла задобряват техническите характеристики на маслата, като ги запазват от остаряване и им разрешава да са актуални на всички потребности на модерните мотори.

5. Защо разходът ми на масло е много завишен?

Хубаво е първо да се извърши проверка за повреди на автомобила, като имате пред вид модела на мотора, годините му и начина на шофиране, при които се експлоатира. Авариите може да са следствие на течове при снадките или уплътненията, износване на буталата, сигментите, цилиндрите или нагар, стопиращи смазването на някои повърхности.

6. Има ли, значение промяната цвета на маслото?

Цветът на маслото не е от особено значение, но естествено зависи от дадени фактори, като рафинирането и разновидностите основни масла, добавките и употребения нерафинирания нефт. На практика маслото може да потъмнее след  ползване, понеже съхранява определено количество отделени частици. Това е така, защото маслото очиства мотора от частици и нагар, получени следствие от изгарянето при завишена амплитуда, като съхранява частиците в смес, за да премахне полепянето им към повърхността на мотора.
    
7. Какво можем да прочетем на гърба на опаковката?

Маслата се класифицират по тяхната употреба и качественни показатели. Като някои от тях са удачни само за определен вид двигатели, а други могат да бъдат употребени само при даден сезон. Даже два вида масла, удачни за един и същ мотор и аналогични атмосферни амплитуди, могат да притежават различни експлоатационни свойства. Затова се прилагат едни и същи величини при употребата на маслото.