Участие в сайта Масло.Бг

Сайтът има за цел да бъде полезен на автомобилистите в България. Да ги подпомага с информация при избора и употребата на моторни масла. Колкото и незначителен да изглежда този въпрос, все пак става дума за надежността на двигателя и не на последно място Вашата сигурност. Ето защо, екипът на сайта за моторни масла – Масло.Бг приветства всякакви идеи за сътрудничество в следните посоки:

  • Избор на моторни масло
  • Представяне на продукти и услуги
  • Екология
  • Нови технологии
  • Бъдещето на маслата в автомобилите и др.

При интерес се свършете с нас на следния e-mail,l за да публикуваме материалите: e-mail maslo.bg